Videoverslag Commissie RO 6 september 2011

Inspraak en bespreking van het antwoord op het raadsadres van Vereniging de Nieuwe Vaart tijdens de commissievergadering openbare ruimte 6 september 2011.
Deze video bevat alleen de agendapunten m.b.t. de Eilandenboulevard, andere agendapunten zijn verwijderd.
Speelduur: 36 minuten.
Bron: http://centrum.raadsinformatie.nl/notucastOD/preverg/5211#agendaItem79704

Citaat uitspraak wethouder van Pinxteren:
31 min 30 sec: 'wij kunnen opnemen de absolute intentie tot vrijwilligheid [van verplaatsing], tot gesprek...'
35 min 10 sec: voorzitter vat samen of men kan instemmen met 'Als meer benadrukt wordt dat het uitgangspunt is dat men eerst zal aansturen op vrijwilligheid alvorens te overwegen iets gedwongen te doen, als dat wordt opgenomen, is er dan een meerderheid te traceren in deze commissie?"
SP: nee
PVDA: ja, op voorwaarde dat de tekst wordt aangepast zoals hier afgesproken
D66: ja, op voorwaarde dat te tekst wordt aangepast volgens bespreking, zie videoverslag
VVD: ja
Groenlinks: ja
Alexandrova: niet om reactie gevraagd