Over de vereniging

Doelstelling:
Het behartigen van de belangen van de waterbewoners aan de Nieuwe Vaart tussen Dageraadsbrug en Kattenburgerbrug.

Contactgegevens:
Vereniging de Nieuwe Vaart
info at denieuwevaart punt org
Amsterdam
KvK-nummer: 52 132862


Opgericht: 11 januari 2011, n.a.v. vergaande plannen voor de herinrichting van de zogenoemde 'Eilandenboulevard'.

Statuten: via het forum of opvragen per email op bovenstaand adres.