Documentatie

Presentatie (powerpoint) van het stadsdeel op de informatieavond 16 november 2010.
Herinrichting Eilandenboulevard, een andere visie van vereniging de Nieuwe Vaart
4 varianten woonboten verwijderen en verslepen van projectgroep stadsdeel
De Nieuwe Vaart interactief, kijk zelf rond
Uitgangspunten herinrichting Eilandenboulevard van Eilandenoverleg/Wijkcentrum Oostelijke Binnenstad
Atlas van Amsterdam: Geluidskaart Eilandenboulevard
Inspraak-reactie concept-bestemmingsplan water
Grondslagen beleid gevoelig gebied
Inspraak en bespreking antwoord raadsadressen VNV en EO commissie Openbare ruimte, stadsdeel Amsterdam centrum
Amstel, Gooi en Vecht Wateropgave Boezemwateren Eindrapport 2005
Waternet Eindrapport Boezemsysteem Amstel, Gooi en Vecht. Hydraulische analyse 2006
Zienswijzen Ontwerp-Bestemmingsplan Water
Brief 1, Algemeen
Zienswijzen Ontwerp-Bestemmingsplan Water
Brief 2, Toepassing WRO, ABW, bevoegdheden
Zienswijzen Ontwerp-Bestemmingsplan Water
Brief 3, Gevoelig Gebied
Zienswijzen Ontwerp-Bestemmingsplan Water
Bijlage bij brief 3, berekening kosten gevoelig gebied
Zienswijzen Ontwerp-Bestemmingsplan Water
Brief 4, Zichtlijnen
Concept Nota van Uitgangspunten herprofilering Eilandenboulevard
Inspraak Commissie Openbare Ruimte 6 maart 2012
Inspraak 20 maart
Kort videoverslag inspraak 20 maart
Inspraak 20 maart
Inspraaktekst Vereniging de Nieuwe Vaart
Inspraak 20 maart
Inspraaktekst Eilandenoverleg
Inspraak 20 maart
waar of niet waar?
Inspraak 20 maart, 5 affiches
1 - wie wij zijn
2 - wat zou u vinden?
3,4 - wist u dat... (2x)
5 - wat wij willen:
Inspraak 20 maart
uitnodiging informatiemarkt voorzien van opmerkingen
Inspraak 20 maart
2 presentaties
1 - droombeeld versus werkelijkheid
2 - alternatief van bewoners en vereniging
Inspraak 20 maart
videoverslag inspraak vnv
Reactie Nota van Uitgangspunten EilandenBoulevard
1. Aanbiendingsbrief
Overzicht van documenten, VNV visie op het proces tot nu toe
Reactie Nota van Uitgangspunten EilandenBoulevard
2. Visueel Commentaar en Uitgangspunten volgens VNV
Wie we zijn en wat we willen
Visueel commentaar op de Nota van Uitgangspunten
De uitgangspunten van Vereniging de Nieuwe Vaart
Reactie Nota van Uitgangspunten EilandenBoulevard
3. Herinrichting Eilandenboulevard, een andere visie
Opnieuw ingediend
Voorzien van addendum, mede n.a.v. overleg met het stadsdeel en met de buurt
Reactie Nota van Uitgangspunten EilandenBoulevard
4. Commentaar bij de Uigangspunten en verzoeken voor tekstverbeteringen
Commentaar bij de uitgangspunten
Voorstel voor enkele nieuwe uitgangspunten
144 verzoeken voor tekstverbeteringen, zoals het oplossen van tegenstrijdigheden, verwijderen of aanpassen van onjuistheden en verzoeken tot onderbouwen van beweringen.
Bespreking bestemmingsplan water, commmissies openbare ruimte en bouwen & wonen, Zuiderkerk
Inspraaktekst gevoelig gebied, voorzien van ondersteunende documentatie
Zes ondoelmatige disproportionele nieuwe bestemmingsplanregels
Waterkundig proefje Wet van Archimedes en waterberging
Bijlage: Ondersteunende documentatie
Videoverslag raadscommissie bespreking Nota van Uitgangspunten Eilandenboulevard
2 oktober 2012
Publicatie vaststelling van Uitgangspunten Eilandenboulevard
13 december 2012, bron
Verkennend onderzoek Bomen, Flora en Fauna Eilandenboulevard
2009
Inspraak 7 mei 2013 over burgerparticipatie bij uitgangspunten Eilandenboulevard.
Tekst inspraak burgerparticipatie, 7 mei 2013
Inspraak 7 mei 2013 over burgerparticipatie bij uitgangspunten Eilandenboulevard.
videoverslag inspraak burgerparticipatie, 7 mei 2013 (2� minuut)
Nota Bouwstenen voor het Masterplan Eilandenboulevard
juni 2013
Flyer aankondiging buurtdiscussie 23 september 2013
van Eilandenoverleg en Vereniging de Nieuwe Vaart
Concept-Masterplan: Concept-raadsvoordracht
Concept-Masterplan: Bijlage raadsvoordracht over talud
Concept-Masterplan: Concept Masterplan (45 MB)
Concept-Masterplan: Werkbijeenkomst 1, 14 februari 2013
Concept-Masterplan: Werkbijeenkomst 2, 12 maart 2013
Concept-Masterplan: Werkbijeenkomst 3, 27 maart 2013
Concept-Masterplan: Nota van beantwoording
Concept-Masterplan: Verslag inspraakavond 7 oktober 2013
Concept-Masterplan: Advies commissie openbare ruimte inzake raadsvoordracht Masterplan Eilandenboulevard 2 februari 2014
Masterplan herinrichting Eilandenboulevard, definitief (57 MB) 14 april 2014
Projectplan Een (be)leefbare stad openbare ruimte in eigen beheer, juni 2014
(Pre-)advies organisatiestructuur zelfbeheer talud Nieuwe Vaart, Openbare ruimte en zelfbeheer in de participatiesamenleving, mei 2014
Presentatie Pilot inrichting talud 26 juni 2014
(Tussen-)status varianten Eilandenboulevard 5 nov 2014, J. Verhulst, Eilandenoverleg
Aanbiedingsbrief bij inspraak inrichting wegprofiel, 1 juli 2015
Varianten Kattenburgerplein en Oosterkerkplein, huidige situatie en varianten 1 - 3, 1 juli 2015
Plattegrond Eilandenboulevard huidige situatie en variant 1, 1 juli 2015
Plattegrond Eilandenboulevard varianten 2 en 3, 1 juli 2015
Boekje Varianten voorlopig ontwerp wegprofiel Elandenboulevard, 1 juli 2015
Presentatie over varianten Eilandenboulevard door Eilandenoverleg, J. Verhulst, 1 juli 2015
Inspraak bij varianten Eilandenboulevard VNV, 25 augustus 2015
Brief inzake buurtenquete aan bestuurdscommissie VNV, 26 augustus 2015
Besluitvorming Eilandenboulevard na voorbereidende bespreking Jeanine van Pinxteren, 30 november 2015